Wie zijn we?

_mtw1861Pionieren! Een trefwoord voor CrossPoint. We zijn een kerk in Getsewoud. Anders dan anders, dat wel. We zijn bijvoorbeeld een kerk zonder kerkgebouw. En we zijn nog volop in beweging en ontwikkeling.

We zijn gefocust op mensen die op zoek zijn naar de relevantie van het christelijk geloof. We vinden het prettig om samenkomsten te organiseren waar mensen zich gekend weten. We willen een warme gemeenschap zijn waar vragen eerlijk gesteld worden.

We zijn op zoek naar nieuwe vormen van kerk zijn. Waar bouwen we bruggen en hoe helpen we mensen om God te ontdekken in hun leven. We hopen dat steeds meer mensen mee doen in deze beweging! Lees meer over onze missie en visie, onze organisatie en lid worden.